Bemutatkozás

 Az Alapítvány munkatársainak célja, hogy Csepel olyan kerületté váljon, ahol a diákok tehetséggondozása valós hálózatban oldódik meg.

A sportolók, zeneiskolások, egyéb művészpalánták fejlődése megoldott. Az, hogy a logikai-matematikai, a természettudományos területen kiemelkedő gyermek milyen kimagasló tehetségellátásban részesül, jelenleg attól függ, hogy iskolájában milyen speciális tudás, és milyen elhivatott pedagógus található. Nagy eredmény lenne, ha iskolájától függetlenül részesülhetne minden tehetséges diák az őt leginkább fejlesztő, és a tehetségterületét megszerettető ellátásban.

A Kvalitás Alapítvány új kuratóriuma mindent megtesz azért, hogy Csepelen kimagasló tehetséggondozás valósuljon meg az említett területeken.

Kuratórium tagjai:

Százdi Antal alapító a Magyar Tehetséggondozó Társaság Tehetség című folyóiratának felelős szerkesztője
Blazicsek Anikó elnök matematikatanár, szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterülettel, mesterpedagógus „fejlesztő – innovátor” profillal
Tóth János a Dél-Pesti Tankerületi Központ igazgatója
Mencigár Beáta tanító matematika műveltségterülettel, neveléstudomány szakos bölcsész, fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen szakvizsgázott pedagógus
Juhászné Vasvári Ágnes pénzügyi tanácsadó

Tehetséggondozó társaink:

Révész Zsuzsanna a Katona József Általános Iskola matematika-fizika-informatika szakos tanára
Paragi Ferencné a Vermes Miklós Általános Iskola angol-biológia-kémia szakos tanára
Mór-Baranyainé Kalmár Judit a Mátyás Király Általános Iskola fizika-matematika tanára
Lőrincz Enikő a Móra Ferenc Általános Iskola tanítója, mesterpedagógus; okleveles pedagógia szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterülettel
Becz Miklós a Vermes Miklós Általános Iskola földrajz-biológia szakos tanára, amatőr csillagász
Nagyné Madár Anikó az Eötvös József Általános Iskola tanítója
Simon Mészáros Éva a Herman Ottó Általános Iskola tanítója
Zoltán Lajos a Vermes Miklós Általános Iskola történelem-matematika szakos tanára, sakkoktató
Mencigár Beáta a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanítója
Becz Barnabás Álmos az ELTE Természettudományi Kar harmadéves biológus hallgatója

Szeretettel várunk újabb kollégákat is!

Történetünk, múltunk

Százdi Antal 1992-ben hozta létre a Kvalitás Csepeli Diákok Tehetséggondozó Alapítványát Kratzl Béláné elnökségével.

Százdi Antal alapító, középiskolai tanár, újságíró, pedagógiai szakíró. A Magyar Újságírók Közösségének tagja, közoktatási szakértő. A Közoktatási Szakértők Egyesületének alapító főtitkára (1995-). A Tehetség című pedagógiai szaklap elindítója és felelős szerkesztője 1993. óta.  A Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányának tagja. Szakértője volt a FPI tehetséggondozással kapcsolatos tanfolyamainak.

A megalakulásban és a működésben hosszú éveken át segítette az alapítványt többek közt Czeizel Endre, magyar orvos-genetikus, az orvostudományok kandidátusa, dr. Balogh László, a MATEHETSZ elnöke, dr. Herskovits Mária, dr. Heimann Ilona, az ELTE PPK docense, és sokan mások, akiknek már akkor is szívügye volt a tehetséggondozás.

A harminc éves alapítvány kuratóriuma, és segítői sokat tettek a csepeli iskolákban folyó tehetséggondozásért. Tanfolyamokat szerveztek a témában, melyeken akkoriban sok csepeli pedagógus először találkozott az új kezdeményezésekkel. Megtanították a tehetségfelismerés módszereit, és ösztönözték a tanítókat, tanárokat a tehetségek felkutatására. Rengeteg előadást, fórumot szervezett a Kvalitás Alapítvány. Minden évben tanulmányi versenyeket indítottak, tehetséggondozó táborokba hívták a kerület diákjait. Kiegészítő foglalkozásokat szerveztek a tehetséges diákoknak matematikából, idegen nyelvből. A tanulók egyéni fejlesztéséhez mentort biztosítottak. Személyre szóló fejlesztést kaptak a sakkban jeleskedők.

Az egyik legemlékezetesebb vívmány a Kvalitás ösztöndíj volt, melyet évenként adtak arra érdemes diákoknak. Kvalitás-díjat is alapítottak a különböző szaktárgyi versenyeken kimagasló diákoknak, és az értük rengeteget dolgozó pedagógusoknak. Évente átlagosan 10 került kiosztásra.

Anyagilag támogatták a rászoruló tehetségek táborozását, külföldi tanulmányait, útiköltséget térítettek.

A tehetségek támogatásán, a rendezvények, előadások, pedagógusképzések, tanulmányi versenyek, díjak és ösztöndíjak mellett a Kvalitás Alapítvány égisze alatt megszületett két új kezdeményezés: a Csepeli Művészpalánták Alapítvány, mely a mai napig a táncban tehetséges gyerekekkel foglalkozik, és a Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány, mely hosszú évekig támogatta a rászoruló gyermekeket.

A jelen

Új kuratórium alakult 2020-ban. Lelkes pedagógusok kapták azt a felkérést, hogy Blazicsek Anikó elnökségével, Százdi Antal alapítóval, 4 kiváló kuratóriumi taggal, új erővel folytatódjon a munka. Új erővel, és új tervekkel.

A kuratórium mellé állt a kerületi iskolákból több lelkes és támogató kolléga. Így biztosított a hozzáértés, a megfelelő szakmai tapasztalat.

Az 5 fős kuratórium 16 állandó kollégával, 25-30 diákmentorral, és sok alkalmilag segítő tanítóval, tanárral dolgozta ki új programját.